Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ทรัพยากร - พลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลองค์กร: 
การปิโตรเลียมแห่งประเหรือ ปตท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน(วิกฤติการณ์น้ำมันโลก ครั้งที่ 2) ปตท.จึงเริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการจัดหาน้ำมันสนองความต้องการใช้ในประเทศ ให้เพียงพออย่างเร่งด่วน ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ปตท. จึงได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์: 0-2537-3985
โทรสาร: 0-2537-3498-9
เว็บไซต์: http://www.pttplc.com
ติดต่อฝ่าย CSR: สรัญ รังคศิริ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท. มุ่งเสริมสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุก ส่วน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม ฯลฯ อย่างเช่นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นต้น

ด้านพัฒนาชุมชน 
1.

โครงการ “หนองคายกินดีอยู่ดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน Thailand Food Forward & SME Family Day 2009”

  พฤศจิกายน 2552 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคีร่วมจัดโครงการ “หนองคายกินดีอยู่ดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน Thailand Food Forward & SME Family Day 2009” รับเงินสนับสนุนโครงการฯจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นประกอบด้วยการจัดอบรมอาชีพและแนะช่องทางทางธุรกิจ SMEs ให้ชาวหนองคายและพี่น้องในภาคอีสาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้ความสำคัญด้านการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของ ปตท. 
 

http://www.ryt9.com/s/prg/759081


ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1. ปตท. สนับสนุนงานทุนการศึกษาในงาน “รวมพลคนกีฬา ปี 2553”
  มกราคม 2553 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนแก่ นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิก และสนับสนุนการจัดงานรวมพลคนกีฬาประจำปี 2553 ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ
  http://www.ryt9.com/s/prg/780563


 

 

2. โครงการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กระยอง”
  หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างให้น้องๆ ชาวระยองเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” ที่จัดประเดิมไปในช่วงต้นปี เป็นกิจกรรมที่พี่ๆ กลุ่ม ปตท. จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่อกิจกรรม ว่า “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กระยอง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร งานนี้ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทั้งจังหวัดระยองได้เข้ามาเรียนรู้ ได้ครบ 360 องศา เลยทีเดียว
   http://www.ryt9.com/s/prg/786862

3. โครงการ “ค่ายเยาวชน...คนข่าวพอเพียง”
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Nation Group ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...คนข่าวพอเพียง” เพื่อเข้ารับการอบรมการเป็นนักข่าวตัวจริง และลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่โครงการ "รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง" โดยทีมข่าวมืออาชีพจากเครือเนชั่น เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2551 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 18 คน ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และอบรมระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2551
  http://www.nationchannel.com/event/2008/youthreporters

 ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ “วิจัยและพัฒนาน้ำมันดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel”

 

ในปี 2551 นี้ ปตท. โดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท โตโยต้า ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำน้ำมันพืชมาผ่านกระบวนการ Hydrogenation เพื่อให้ได้น้ำมันที่เรียกว่า Bio- Hydrogenated Diesel เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซล แต่มีคุณภาพที่สูงกว่า ด้วยค่าซีเทนที่สูงกว่า 80 ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย เผาไหม้สมบูรณ์กว่า ทั้งยังปราศจากกำมะถัน ส่งผลให้ค่ามลพิษไอเสียน้อยกว่าเชื้อเพลิงเดิม ซึ่ง ปตท. พร้อมนำน้ำมัน Bio-Hydrogenated Diesel นี้ ไปวิจัยพัฒนา และทดสอบเพื่อความมั่นใจและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของเชื้อเพลิง ทางเลือกใหม่นี้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนต่อไป โดยกำหนดแผนการทดลองตั้งแต่ปี 2551-2552

 

http://www.newswit.com/news/2008-05-30/0749-bio-hydrogenated-diesel

 

http://news.mjob.in.th/economic/cat5/news17770

 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=119353

2. โครงการสนับสนุนแท็กซี่ติดตั้งระบบเอ็นจีวี
  กระทรวงพลังงาน บมจ. ปตท. และสหกรณ์แท็กซี่ 40 องค์กร ได้มีข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ติดตั้งระบบก๊าซหุงต้มหรือแอล พีจี สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบก๊าซธรรมชาติหรือเอ็นจีวีได้ฟรี โดยกำหนดเปิดติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2551 จากอู่รถ 22 แห่ง ซึ่งรับติดตั้งจำนวน 5,000 คันต่อเดือน หากรวมถึงสิ้นปีจะรับติดตั้งได้ทั้งสิ้น 20,000 คัน หากเป็นรถแท็กซี่ใหม่นั้น ปตท.จะช่วยเหลือค่าติดตั้ง 28,000 บาทต่อคัน ส่วนกระทรวงพลังงานช่วยเหลือ 12,000 บาทต่อคัน ส่วนรถเก่าที่ติดตั้งแอลพีจีอยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนเป็นเอ็นจีวี ปตท.จะช่วยเหลือค่าติดตั้ง 40,000 บาทต่อคันและ กระทรวงพลังงานจะออกค่ารับซื้อถังเก่าคืนให้ 3,000 บาทต่อคัน รถแท็กซี่ที่ต้องการเข้ารับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบเอ็นจีวี ต้องติดต่อที่สหกรณ์แท็กซี่เท่านั้น ที่ 0-2287-3345 และ 0-2676-2800 ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่
  http://www.ryt9.com/news/2008-08-28/42208044

3. โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว
  คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ในปี 2551 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปีการจัดการประกวด คณะกรรมการฯ ยังคงปณิธานเดิมที่จะเฟ้นหาผลงานสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเภทต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประชาชนสามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี ผลงานที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ชุมชน บุคคล งานเขียน กลุ่มเยาวชน ความเรียงเยาวชน สื่อมวลชน และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” เปิดรับผลงานถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551
  http://www.ryt9.com/news/2008-04-04/33751402
 
4.

โครงการ “แจกบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตราไบโอ”

 

ปตท. ร่วมมือกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแจกบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตราไบโอ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมรักโลก รักสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการมอบกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เติมพลังงานทางเลือก น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ครบ 600บาท ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 10 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000 ชิ้น จัดรายการถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2551

 

http://www.stockwave.in.th/http/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=143

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9500000118200

 

http://www.ryt9.com/news/2008-08-28/42198291

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=7D3ADB4045A961ADDF84034FD127E875&sec=&query=u7W3Lg

 

http://www.newswit.com/news/2008-08-28/0937-5d30cbc9b6110b34587042bd46ffdd3d

 

http://www.newswit.com/news/2008-08-28/0933-de5a94825f80e443e806619b6c41c9f2


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved