Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน - ธนาคาร

ข้อมูลองค์กร: 
ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และเปิดให้บริการด้านการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจหลัก

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2655-9000
โทรสาร: 0-2655-9585
เว็บไซต์: https://www.thanachartbank.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: คุณวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์

ธนาคารธนชาต ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม โดยทำซีเอสอาร์เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ซีเอสอาร์ในการดำเนินธุรกิจ และ ซีเอสอาร์ในเชิงสังคม ซีเอสอาร์ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรม การนำเสนอสินเชื่อที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อสำหรับส่งเสริมการติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวี สินเชื่อเพื่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เป็นต้น ส่วนซีเอสอาร์ในเชิงสังคม คือการช่วยเหลือพัฒนาสังคมตลอดมา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำสังคมให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อ กัน ทั้งยังชี้ชวนสังคมไปสู่จุดเปลี่ยน “ความคิด” และจุดเปลี่ยนของ “การให้” ที่ศึกษาไปถึงความต้องการของคนแต่ละกลุ่มอย่างจริงจัง เพื่อเติมเต็มช่องว่างในสังคม

 

ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง
1.

โครงการ “ริเริ่ม…เติมเต็ม”

 

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ริเริ่ม…เติมเต็ม” เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างตรงจุด โดยจะไปเติมเต็มในสิ่งที่องค์กรทางสังคมและมูลนิธิต่างๆกว่า 20 แห่ง มีความต้องการที่แท้จริง ทั้งด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ หรือด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กิจกรรมมอบไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาต้องการหนังสือเสียง แต่สิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการมากที่สุดกลับเป็นไม้เท้า หรือกิจกรรมที่ธนาคารธนชาตได้นำคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตไปมอบให้ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สถานดูแลให้ที่พักพิงแก่เด็ก เพื่อที่เด็กๆ จะได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลความรู้มาพัฒนาต่อยอดความคิด ทั้งนี้ธนาคารธนชาตจะเข้าไปเติมเต็มตามสิ่งที่สังคมต้องการ ใน 20 องค์กร และจะถ่ายทำนำเสนอเป็นสกู๊ปในรายการ “จุดเปลี่ยน” ออกอากาศทาง Modern 9 TV ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ผู้สนใจร่วมบริจาคได้ที่บัญชีโครงการ “ริเริ่ม เติมเต็ม” ธนาคารธนชาต สาขาย่อยเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่ 031-2 03353-7 หรือขอรายละเอียดได้ที่ ธนาคารธนชาต โทร.1770

 

สำหรับในปีนี้ทาง ธนชาตยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม” ด้วยกิจกรรม CSR Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม” ตอน มหกรรมออมบุญ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยเป็นการรวบรวมองค์กร และ มูลนิธิที่ได้ให้ความช่วยเหลือไปในช่วงปีที่ผ่านมา นำมาออกบูธ และจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้หล่อเลี้ยงค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ ต่อจากนั้นธนชาตก็จะมีกิจกรรมนำเสนอสู่สังคมอีกเป็นระยะ ๆ ซึ่งถือเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมบางส่วนที่ธนาคารธนชาตจัดขึ้นเพื่อตอบแทน สังคม ธนชาตยังคงต้องเดินหน้าเพื่อ ริเริ่ม และ เติมเต็ม ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและต่อไปด้วย

 

http://www.thanachartbank.co.th/cds/thanachart/nbank/Popup/pop_new_
release-520601.html

 

https://www.thanachartbank.co.th/nbank/Popup/pop_news_511014.html

 

http://www.siamturakij.com/home/news/print_news.php?news_id=413332480

2. โครงการบริจาคเงินให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
  วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าผ่านการตั้งกล่องรับบริจาคในสาขาธนาคารทั่ว ประเทศจำนวน 1,050,000 บาท แก่ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
  http://www.ryt9.com/s/prg/627632

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.

 โครงการสินเชื่อเอ็นจีวี

 

ธนาคาร ธนชาตได้ร่วมกับ ปตท. ผลักดันให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวี เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ ที่จะให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการนำเข้าน้ำมัน ทั้งยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ธนาคารฯ ได้ขยายขอบเขตการให้สินเชื่อเอ็นจีวีไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือบริษัทขนาด ใหญ่ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานขององค์กรและบริษัทนั้นๆ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ธนาคารฯ มองเห็นว่าการทำงานร่วมกับองค์กรที่มีสมาชิกพนักงานจำนวนมากนั้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำพลังงานทางเลือกอย่างก๊าซเอ็นจีวีไปสู่กลุ่มผู้ใช้ รถยนต์ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในภาวะที่น้ำมันยังคงมีราคาสูง จึงมีความจำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ในสังคมไทยให้ได้มากที่สุดและ เร็วที่สุด

 

https://www.thanachartbank.co.th/nbank/popup/pop_new_release_510729.html

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

http://www.imageplus.co.th/index.php?ds=content_detail&sec=2&type=6&id=hCpUke4oTvnyZC50&page=1

 

  


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved