นับตั้งแต่ พฤษภาคม 2527 ที่นิตยสาร HI-CLASS ก่อเกิดขึ้นบนถนนหนังสือ บทบันทึกเส้นทางการเกิดและเติบโตของนิตยสาร HI-CLASS ก็ได้ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับวิวัฒนาการทางความคิด ค่านิยม และภูมิปัญญาของบุคคลระดับสูงของสังคมไทยมาโดยตลอด ในฐานะสื่อผู้นำเสนอนิยาม 'รสนิยมการใช้ชีวิต' ของบรรดา 'ผู้นำ และ ผู้ทรงเกียรติ' จากทุกแวดวงที่สังคมจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากแวดวงธุรกิจ การเมือง รวมไปถึงวงการศิลปะทุกแขนง และบรรดาดาวเด่นในวงสังคมชั้นสูงของเมืองไทย

HI-CLASS เป็นนิตยสารฉบับแรก และฉบับเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งรวบรวมบทสัมภาษณ์ EXCLUSIVE ของบุคคลระดับสูงในประเทศไทยเอาไว้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นนิตยสารแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ของบุคคลชั้นนำที่เราได้คัดเลือกเรื่องราวของท่านเหล่านั้นมานำเสนอ จนเป็นที่ทราบกันดีว่า นายกรัฐมนตรีไทยทุกท่านต่างเคยให้สัมภาษณ์ขึ้นปกนิตยสาร HI-CLASS มาแล้ว เช่นเดียวกับนักธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศ ล้วนเคยให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมการใช้ชีวิตลงในคอลัมน์ PROFILE อันเป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้อ่านและทีมงานเป็นระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ

HI-CLASS ยังเป็นผู้นำเสนอคัดสรรเรื่องราวแง่มุมความคิดและไลฟ์สไตล์ของผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ เหล่าทายาทผู้สืบทอดความสำเร็จขององค์กรต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเขาและเธอเหล่านี้คือผู้มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามอง เปรียบประดุจเพชรเม็ดงามที่อยู่ระหว่างการเจียรนัยด้วยประสบการณ์ เพื่อรอวันจรัสแสงเจิดจ้าในอนาคตอันใกล้

HI-CLASS เป็นนิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวในเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่ได้หมายถึง ปริมาณ หรือ ประเภท แต่อยู่ที่ ศักยภาพในการแสวงหารสนิยมในการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการเลือกเสพบริโภคที่ตอบสนองต่อระบบคุณค่าทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ของบรรดาบุคคลระดับสูง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบคุณค่าหรือทัศนคติของเหล่าบุคคลระดับสูง หรือผู้มีเกียรติที่สังคมให้ความสำคัญนั้น ย่อมมีอิทธิพลโดยตรงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และการหล่อหลอมทัศนคติของสังคมในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่า HI-CLASS จะเลือกนำเสนอเพียงเรื่องราวจากกลุ่มบุคคลชั้นหัวกะทิซึ่งอาจเป็นกลุ่มน้อยบนยอดปีระมิดของสังคมก็ตาม

นิตยสาร HI-CLASS จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ที่แสวงหาสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า สำหรับผู้บริโภคในตลาดระดับบน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยม มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีวุฒิภาวะ และให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกรสนิยมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ในวาระของการย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของนิตยสาร HI-CLASS ทีมงานของเรายินดีนำเสนอ HI-CLASS ยุคปรับปรุงใหม่ ซึ่งพัฒนาทั้งเนื้อหาและรูปเล่ม พร้อมความหลากหลายของคอลัมน์ใหม่ๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มเติมสีสัน สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ยังพัฒนาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยสม่ำเสมอ จึงทำให้นิตยสาร HI-CLASS สามารถรักษาตำแหน่งสื่ออันทรงคุณค่าของสังคมไทยมาได้อย่างยาวนาน

ราคาโฆษณา Advertising Rate in Hi-class magazine
หน้าตำแหน่งสี่สี Position
ปกหลังนอก 110,000 บาท
หน้า 3 93,000 บาท
ปกหน้าด้านใน 82,000 บาท
ปกหลังใน 72,000 บาท
หน้าติดเรื่องเด่นในฉบับ 1,2 77,000 บาท
หน้าติดสารบัญ 1,2,3 75,000 บาท
หน้าติดบทบรรณาธิการ 72,000 บาท
     
หน้าคู่  
ปกหน้าพับนอก (หน้าคู่) 132,000 บาท
ปกหน้าพับใน (หน้าคู่) 130,000 บาท
ปกหลังด้านใน (หน้าคู่) 110,000 บาท
หน้าคู่พิเศษ 4-5 110,000 บาท
     
หน้าติดคอลัมน์  
หน้าติด "Shopping" 69,000 บาท
หน้าติด "สังคมไฮ-คลาส" 64,000 บาท
หน้าติด "INTERVIEW" 62,000 บาท
หน้าติด "โปรฟายล์" 60,000 บาท
     
หน้าสี่สีทั่วไป
สี่สีเนื้อใน 53,000 บาท
ครึ่งหน้าสี่สีเนื้อใน 39,000 บาท
สตริปสี่สี 2" คาดตลอดหน้า 22,000 บาท
เพิ่มสีพิเศษ สีละ 9,000 บาท
     
  
ข้อเสนอ PACKAGE พิเศษ เพื่อการประชาสัมพันธ์
   
1. มอบส่วนลดพิเศษ
2. ทำข่าวสังคมหรือกิจกรรมขององค์กรท่าน ตีพิมพ์ในคอลัมน์ข่าวสังคม
3. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป อาทิ การเผยแพร่ "Press Release" ในคอลัมน์ "MOVEMENT"
4. อื่นๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย "รสนิยมการใช้ชีวิต" ของนิตยสาร
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์กรและบทสัมภาษณ์ผู้บริหารลงในเว็บไซต์ www.hiclasssociety.com
6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กรผู้สนับสนุนลงในสื่อพันธมิตรของ Hi-Class
     
ข้อมูลหนังสือ    
นิตยสารรายเดือน วางแผงทุกวันที่ 15 ของทุก 2 เดือน
จำนวนพิมพ์ 100,000 เล่มต่อเดือน
สมาชิก 30,000 ฉบับ
ขนาด 8.5" x 11"  
กระดาษ : ปกอาร์ตด้าน 260 แกรม, เนื้อใน อาร์ตด้าน 130 แกรม
พิมพ์ 4 สี ออฟเซ็ต


ติดต่อฝ่ายโฆษณา >>

คุณอิสรีย์ ใจดี (รมย์)
มือถือ : 082 3214993
มือถือ : 089 1132305

อีเมล์ : isaree@hiclassmagazine.com

 

 

Contact for Advertisement
Isaree Jaidee
(อิสรีย์ ใจดี)
Marketing Manager
Email: isaree@hiclassmagazine.com
Tel: 02-3311610 , 02-7426438
Mobile: 089-1132305
Mobile: 086-8963112
Mobile: 082-3214993

เว็บไซต์ HiClassSociety.com เป็นสื่อออนไลน์ในเครือ Hi-Class ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อนิตยสาร และเว็บไซต์ที่นำเสนอนิยาม ‘รสนิยมการใช้ชีวิต' ของบรรดา 'ผู้นำ และ ผู้ทรงเกียรติ' จากทุกแวดวงที่สังคมจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากแวดวงธุรกิจ การเมือง รวมไปถึงวงการศิลปะทุกแขนง และบรรดาดาวเด่นในวงสังคมชั้นสูงของเมืองไทย แหล่งรวบรวมบทสัมภาษณ์ EXCLUSIVE ของบุคคลระดับสูงในประเทศไทยเอาไว้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นสื่อแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ของบุคคลชั้นนำมาโดยตลอด

เว็บไซต์ HiClassSociety.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพ และความฉับไว ให้กับการนำเสนอข่าวสาร และสาระข้อมูลอันเป็นประโยชน์ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ประกอบด้วย บทสัมภาษณ์ ข่าวสังคม ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง ร้านอาหาร โรงแรม สปา งานอดิเรก ของสะสม แฟชั่น และช้อปปิ้ง  ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับผู้อ่านและผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับข่าวสารข้อมูลชั้นดี ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการอ่านนิตยสาร Hi-Class ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิดเดียวกัน

เนื้อหาที่น่าสนใจในเว็บไซต์ HiClassSociety.com ประกอบด้วย

1
Interview with Hi-class People
รวมบทสัมภาษณ์บุคคลชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง
2
Exclusive Lifestyle
นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตระดับเอ็กซ์คลูซีฟ แนะนำแหล่งกิน เที่ยว สปา โรงแรม ช้อปปิ้ง แฟชั่น บันเทิง ฯลฯ ไลฟ์สไตล์การพักผ่อน งานอดิเรกและของสะสมจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
3
News & Event อัพเดตข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจในแวดวงสังคมชั้นสูง
4 Shopping & Product update
แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สำหรับบุคคลชั้นนำผู้มีรสนิยม


TARGET VIEWER

ผู้บริหารองค์กร และแหล่งข่าวที่เป็นสมาชิก Hi-class Club 35%
สมาชิก News Subscribers ของ HICLASSSOCIETY.COM 30%  
บุคคลทั่วไป (วัยทำงานอายุ 22-55 ปี)    35%

เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-7426439 โทรสาร 02-3311618
อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclassmagazine.com All Rights Reserved