ไร่พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว