โอเอซิสสปา(ประเทศไทย)ร่วมลงนามมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ธุรกิจสปาอย่างมืออาชีพ