โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลครบรอบ 2 ปี