โมเอ็ท ชองดองนำเสนอแชมเปญซันเดย์บรั้นช์ ที่ ห้องอาหาร Voilà