สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่นคูณสอง จ่าย 1 บินได้ถึง 2 สู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก