เปิดตัว เดอะ บัลเวนี เลาจน์เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ