เปิดตัวโรงแรม อีสติน แกรนด์ ไซง่อน แห่งที่สอง ที่เวียดนาม