เซ็นทรัลฉลอง 68 ปีสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในงาน “Central Anniversary”