เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ณ ห้องอาหาร อัพแอนด์ อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ