ห้องพักราคาสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น