สักการะองค์พระนารายณ์ทรงสุบรรณในโอกาสครบรอบ 18 ปี โรงแรมอินเตอร์คอรติเนนตัล กรุงเทพฯ