บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างอาณาจักรโรงละครสุดอลังการ