ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม จัดงานแนะนำหนังสือ “ประทีปทัศน์”