ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กูรูการเงินระดับแนวหน้าของไทย