ฉลอง 2 ทศวรรษกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ “Lamina Blue Carpet : 20th Anniversary Night “