เซ็นทาราประกาศแต่งตั้ง กนกรส ศักดานเรศว์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์