Executive Profile services

executive profile interview

PROFILE ที่ดี จะทำให้โลกรู้จักคุณ ในแบบที่คุณอยากให้โลกรู้จั

ข่าวดี!!! DP studio ได้จับมือกับ Hi-Class Media Group ผู้ผลิตสื่อแนวรสนิยมและไลฟ์สไตล์ความสำเร็จของเหล่านักบริหาร เปิดบริการ EXECUTIVE PROFILE SERVICES : ให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์+ถ่ายภาพ+สไตลิสต์ และเรียบเรียงข้อมูลประวัติ+ผลงาน + วิสัยทัศน์/ความสำเร็จ ของเหล่านักบริหาร สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรและบุคคล ซึ่งมีให้บริการในทุกภาษา – - – เพื่อการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะ PROFILE ที่ดี จะทำให้โลก รู้จักคุณ ในแบบที่คุณอยากให้โลกรู้จั

เราพร้อมให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ข้อมูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย/สิ่งพิมพ์/วิดีโอ) ในมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่ากับข้อมูลของสื่อมวลชน จากประสบการณ์ของผู้ผลิตสื่อสำหรับนักบริหารระดับมืืออาชีพ ที่ถ่ายทอดโพรไฟล์บุคคลระดับสูงมาแล้วมากมาย พร้อมภาพถ่ายที่สื่อสารตัวตนของคุณได้อย่างสง่างาม

สนใจติดต่อ : EXECUTIVE PROFILE SERVICES
089-1132305, 084-3345353
dp@dp-studio.com