จอดำ เพราะเคารพลิขสิทธิ์

ดร. ภูษณ ปรีมาโนช และ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม สองโต้โผใหญ่ โครงการ Digital Agenda Thailand หรือวาระดิจิทัล รู้ทันโลก ซึ่งร่วมกันเดินหน้าจัดสัมมนามาเป็นครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Content & Creativity in the Digital Thailand” นอกจากปลื้มใจที่มีพันธมิตรตบเท้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ในซีรี่ส์นี้ยังตั้งใจยกเวทีให้บรรดานักคิด นักสร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ผลิตมาเปิดใจถึงโอกาสและทิศทางการเติบโตของธุรกิจในยุคสื่อดิจิทัลกันแล้ว ยังได้นำเรื่องของฟุตบอลยูโรมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและกฎหมายลิขสิทธิ์ กันอีกด้วย ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ บรรดานักคิด นักสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ผลิตรายการ ซึ่งต้องบอกว่าเข้าอกเข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี ด้วยเพราะถูกละเมิดกันเป็นว่า “เล่น” งานนี้…ผู้ร่วมเสวนา เลยพร้อมกันยกความดีให้การเป็น “จอดำ” เพราะถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของคนไทยว่า เข้าใจและเคารพลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง…. แม้หลายฝ่ายจะยังหัวชนฝาอยู่บ้าง…ก็ไม่ว่ากัน เพราะสังคมย่อมต้องมีเห็นต่าง…เป็นเรื่องปกติ แต่หากส่วนใหญ่เคารพสิทธิ เคารพกฎหมาย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสุด!!!

PR Consultant & Services    Yupa    Sodsangsook    yupa.sod@gmail.com

 

 

Related contents:

You may also like...