แห่งแรกในไทย…หนึ่งเดียวในเอเชีย

เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร และ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น (MBA-SMEs Beauty and Fashion Business) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในไทยและหนึ่งเดียวในเอเชีย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, พลพัฒน์ อัศวะประภา, พัชทรี ภักดีบุตร และสินีนารถ เองตระกูล ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 ถ.สุขุมวิท

 

บริษัท พริส ไพออริตี้ จำกัด      ปิติยา คิดชอบ (มด)        pitiya@prispriority.com

 

Related contents:

You may also like...