อินเทลร่วมส่ง “รอยยิ้มและความสุข” ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานมอบเงินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือในการฟิ้นฟู 5 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา  ผู้จัดการฝ่ายแผนกระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ นาย ศิริเดช ศรีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญลือ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เงินบริจาคจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการอินเทลเพื่อการศึกษา (Intel® Education Initiative) ในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุกาณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ให้สามารถกลับมาทำการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน ลานกิจกรรมสำหรับนักเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ขาดแคลน สำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกว่า 350 คนจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนวัดบุญลือ โรงเรียนบ้านท่าซุง โรงเรียนวัดท่าซุง และโรงเรียนวัดจักษา นอกจากนี้เงินบริจาคจำนวนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเงินสนับสนุนสำหรับการจ้างงานผู้ประสบอุทกภัยจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ Cash for Work ของมูลนิธิฯ อีกด้วย

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด   สุภารัตน์  โพธิวิจิตร     suparat.photivichit@intel.com

 

Related contents:

You may also like...