ปตท.สผ. นำครอบครัวพนักงานเรียนรู้มรดกโลกอยุธยา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้นำคณะพนักงานและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม “ปตท.สผ. เรียนรู้คุณค่า อยุธยามรดกโลก” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้คุณค่า อันยิ่งใหญ่ของมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองเพื่อทดแทนต้นเก่าที่ตายไปจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดย ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาป้ายรูปแบบสันนิษฐานในโบราณสถาน รวมถึงงานขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะยังประโยชน์แก่คนรุ่นหลังและนำไปสู่การอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกไทย มรดกโลกสืบไป

 

ฝ่ายสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บุษบรรณ จีนเจริญ  Email: bussaban@pttep.com

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  Email: tongchitp@pttep.com

วันเดือน วิจินธนสาร  Email: vanduanv@pttep.com

 

Related contents:

You may also like...