จาก 1 ล้านเป็น 500 ล้าน ผมทำอย่างไร

วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มีงานเปิดตัวหนังสือ “จาก 1 ล้านเป็น 500 ล้าน ผมทำอย่างไร” ของคุณกิติชัย เตชะงามเลิศ นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ เจ้าของพอร์ตหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพูดคุยในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง และยังเล่าถึงประสบการณ์ด้านการลงทุนและกลยุทธ์ให้เงินทำงาน จนได้ฉายาว่า “เซียนหุ้นหน้าหยก” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 โดยมี มรว. มาลินี จักรพันธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย

 

 

อาทิ หม่อมไฉไล ยุคล คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์(รองผจก.ตลาดหลักทรัพย์) ศจ.วิทิต มันตราภรณ์ พล.ต.ต.อังกูร และคุณสุพัฒนา อาทรไผท คุณชาย ศรีวิกรณ์ คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร คุณสุภี พงษ์พานิช คุณกุสุมา ไชยพร คุณมินิ จูตระกูล คุณลลิศา จงบารมี คุณวีระศักดิ์ ชุณหจักร คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ คุณสยาม เศรษฐบุตรและภรรยา คุณวราวุธ เลาหพงศ์ชนะ ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม คุณดุษดี แพ่งสภา คุณมนวิภา ประชัญคดี คุณสาลินี ปันยารชุน คุณลักขณา จําปา คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ คุณอลิศรา ศิริชุมแสง ดร.จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร คุณศศิวิมล ณ ระนอง คุณวาชินี ไกรฤกษ์ คุณวทัญญู มุ่งหมาย คุณณัฐนิช โชติสรยุทธ์ คุณโอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา คุณAli Ziani รวมทั้งนักลงทุนพันล้าน เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ คุณณัฐพล จุฬางกูร และกูรูหุ้น คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม คุณธำรงชัย เอกอมรวงศ์ คุณทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ และสื่อมวลชนทั้งสายเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมาย

ยอดขายหนังสือขึ้นสู่อันดับหนึ่งของพ็อคเก็ตบุ๊กทุกประเภททั่วประเทศไทยตั้งแต่วันแรกจำหน่ายและครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์ นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ ที่ติดตามผลงานของคุณกิติชัย เตชะงามเลิศ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งยังเผยถึงเคล็ดลับและวิธีการลงทุนในกระดานหุ้น และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่บีทูเอส ซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขา ร้านนายอินทร์ ร้านคิโนะคุนิยะ ศูนย์หนังสือจุฬา ในราคา 225 บาทเท่านั้น

 

Related contents:

You may also like...