อีเลคโทรลักซ์ร่วมสนับสนุนงาน บีซีไอ เอเชีย อวอร์ด 2012

อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ได้จับมือกับ บี ซี ไอ เอเชีย จัดงานรับประทานอาหารค่ำ เพื่อเลี้ยงฉลองแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 10 อันดับยอดเยี่ยมของบริษัท สถาปัตยกรรม และ อีก 10 อันดับของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม ในส่วนของประเทศไทย ประจำปี 2555 ที่โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้วว่ามีผลงานโครงการที่โดดเด่น ซึ่งมีการกำหนดการก่อสร้างภายในปี 2555 นี้ โดยอีเลคโทรลักซ์ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการประกวดและมอบรางวัลดังกล่าวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ฮ่องกง สำหรับบีซีไอ เอเชีย อวอร์ด เป็นงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาปนิกและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งได้สร้างและออกแบบอาคารไว้อย่างโดดเด่น จากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกรลิ่ง (ไทยแลนด์)    นันท์นภัส สุขปรีดี     nannapat@grayling.com

Related contents:

You may also like...