วธ-ร่วมกับสมาคมนักกลอนฯ ร่วมแบ่งปันความรู้ทางเลือก “ร่องรอยกาลเวลา”

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ “ร่องรอยกาลเวลา: สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์ การสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ณ ห้องกันเกลา โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งกิจกรรมนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2,3 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,แอร์เอเชีย,บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด,นิตยสารทางอีศาน ฯลฯ ร่วมจัดและสนับสนุน

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวสัมโมทนียกถา นอกจากนี้มีการประชุมทางวิชาการในหลายหัวข้อไมว่าจะเป็น “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาติ กับ ประวัติศาสตร์ ประชาคมอาเซียน” ศิลปะ ภาษากวี ดนตรีชีวิต สุ้มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์” “สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์ การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” และ โลกทรรศน์สุนทรภู่ภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์

โดยมี ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล,ทองแถม นาถจำนง,ดร.ดำเกิงโถทอง,ปรีดา ข้าวบ่อ,สุรินทร์ ภาคศิริ,ไชยา วรรณศรี,วีระ สุดสังข์,แดง เจดีย์,ดร.ไพโรจน์ เพชรสังหาร,ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศน์ ,วิวัฒน์ โรจนวรรณ,วัฒนะ บุญจับ,พินิจ นิลรัตน์,จรูญพร ปรปักษ์ประลัย,ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต และ ศิริพงศ์ ไหวดี ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์เขต 3 เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 เขต กล่าวรายงาน และ อุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และ ครูเสงี่ยม พวงคำ ประธานมูลนิธิสุรวิทยาคาร ให้การต้อนรับ

ซึ่งจุดประกายเกิดการตื่นตัวเรื่องความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำในมิติต่างๆ โดยเริ่มต้นจากชุมชน และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ พร้อมกับการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ต้องเรียนรู้และรู้จักเพื่อนบ้านอย่างที่เขารู้จักเรา และกิจกรรมสัมมนาวิชาการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ “ร่องรอยกาลเวลา” จะมีครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 255 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในประเด็น เมืองเลย–เมืองลาว ลุ่มน้ำโขง Land Link ประชาคมอาเซียน

shinnawat tungsuthijit <maha19_8@hotmail.com>

 

Related contents:

You may also like...