คณะกรรมการ​ชุดใหม่ของ​สมาคมประชา​สัมพันธ์โร​งแรม แห่งประเทศ​ไทย

นายก ก่อตั้งและอดีต นายก สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย คุณชนัดดา ชินะโยธิน,คุณสุพัฒนา อาทรไผท, ดร. จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมี คุณเอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ โดยมี มร. เควิน เฟอร์เรอร์, ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ร่วมแสดงความยินดี

Earth Saiswang <earthpr@truemail.co.th>

Related contents:

You may also like...