สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ดาว เคมิคอล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 โดยนายวรพงศ์ วรสุนทโรสถ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลีย เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย  คุณเสาวภา สุคันธี / คุณขวัญตา หน่อคำ ssukuntee@hkstrategies.com / knorkum@hkstrategies.com

 

Related contents:

You may also like...