อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม

น้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติในวาระมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ

หนังสือ อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม “สมัยที่ท่านอยู่ประถมต้นที่สวิสเซอร์แลนด์นั้น เขามีวิธีการสอนเด็ก ยกตัวอย่างเช่น การวาดรูปภาพเพื่อให้เข้าใจเรื่องเส้น เรื่องฟอร์มของรูปนั้น มีแบบฝึกหัดอยู่อันหนึ่ง ครูจะวาดรูปทรงกลม ทรงรี หรือรูปต่างๆบนกระดาษแล้วลบทิ้ง แล้วให้เด็กจำแล้ววาดตาม เริ่มจากง่ายแล้วยากขึ้นๆ ทุกที เวลายากๆท่าน บอกว่าเพื่อนทั้งชั้นทำไม่ได้ แต่ท่านทำได้ เพราะมีนิสัยด้านนี้ . . .” จากหนังสือ ในหลวงกับงานช่าง สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปจาก : komchadluek.net

ผู้เขียน : ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน

ราคา : 190.00 บาท

 

 

 

 

 

 

Related contents:

You may also like...