SCBLIFE สร้างสุขในองค์กรกับโครงการ “Let’s Talk Health”

พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถ นานๆ ไปอาจเริ่มมีอาการปวดหลัง ไหล่ คอ ปวดหัว ปวดตา ทั้งหมดนี้คือสัญญาณของโรคออฟฟิศซินโดรม โรคร้ายใกล้ตัวที่กำลังเกิดขึ้นกับคนวัยทำงานจำนวนมาก

ปัจจุบัน คนวัยทำงานมีแนวโน้มเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเพิ่มขึ้น จากการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะการนั่งผิดวิธีและไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ขณะเดียวกันจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทานอาหาร หวาน มัน เค็มมากเกินไป พักผ่อนน้อย และมีความเครียดสะสม ทำให้คนวัยทำงานจำนวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง และโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคดังกล่าวมากถึง 320,000 คนต่อปี

วราภรณ์ ลิ่วชิรากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุขภาพจากการทำงานหามรุ่งหามค่ำและกินนอนไม่เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายปี จนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 70 กว่ากิโลกรัม ทำให้เจ็บป่วยบ่อย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่จะอยู่เพื่อลูก จึงได้เริ่มหันมาดูแลสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการ “Let’s Talk Health” ของบริษัทฯ เพื่อปรับแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องและยั่งยืน

“เมื่อก่อนเคยอ้วนมาก น้ำหนักเกินมาตรฐาน ทำให้มีปัญหาสุขภาพพอสมควร เราเคยพยายามที่จะลดน้ำหนักแล้ว แต่ไม่ได้ผล ต้องขอบคุณบริษัทฯ ที่ใส่ใจในสุขภาพของพนักงานอย่างจริงจัง และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราพยายามเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ผลลัพธ์คือมีสุขภาพดีขึ้นมาก น้ำหนักกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติภายในไม่เกิน 2 ปี และรู้สึกกระฉับกระเฉง สามารถทำงานได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทุกวันนี้ นอกจากทำกิจกรรมกับบริษัทฯ แล้ว ก็จะออกกำลังกายทุกวัน ทั้งแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่ง รวมถึงรับประทานอาหารแบบ IF และ plant-based เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง และเจ็บป่วยน้อยที่สุด จะได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่กับครอบครัวไปนานๆ” วราภรณ์ กล่าว

กิจกรรม “Let’s Talk Health” ดังกล่าวนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในรูปแบบ Knowledge Learning ที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยต่อยอดมาจากกิจกรรม “Let’s Transform” ที่บริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อปีก่อน และมีจุดมั่งหมายเพื่อจุดประกายให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พร้อมกระตุ้นให้เกิดพลังเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพและอ่านผลการตรวจสุขภาพเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงและภาวะโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเอง โดย พญ. ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 ตามด้วยทอล์คความรู้ด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. และต่อเนื่องด้วยเวิร์คช็อปต่างๆ ที่จะมีขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบ IF และ Keto โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ตลอดจนเทคนิคการวิ่งและออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องต่อไป

เช่นเดียวกับนุสรา แก้วประณีต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ต้องรับความกดดันจากเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เกิดเป็นความเครียดสะสม ประกอบกับการทำงานหนัก ไม่ออกกำลังกาย จึงส่งผลต่อสุขภาพ เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะและต้องกินยารักษาอยู่เป็นปีๆ เมื่อได้รับการรักษาจนเริ่มหายดี จึงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพตัวเอง มาเป็นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเป็นประจำ รวมถึงเข้ามามาบทบาทสำคัญในการเชิญชวนให้เพื่อนพนักงานเข้าร่วมโครงการ “Let’s Talk Health” กับบริษัทฯ

“ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเรื่องของสุขภาพมากนัก แทบจะไม่ได้ออกกำลังกาย และจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่าไม่มีเวลา แต่เมื่อได้มีโอกาสมาร่วมประชุมวางแผนงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นพิธีกรของงาน จึงได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหารและคณะผู้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของพนักงาน ประกอบกับการที่เรามีอายุมากขึ้น เริ่มมีปัญหาสุขภาพตามมา และอยากดูแลรูปร่างของเราให้ดูดีตลอดเวลา จึงหันมาใส่ใจในสุขภาพและร่างกายของตัวเองอย่างจริงจัง รวมถึงบริหารจัดการเวลาของตนเองและทีมใหม่ โดยแบ่งเวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานสำหรับการออกกำลังกายมากขึ้น และเปลี่ยนมาทานคลีนและงดทานขนมขบเคี้ยวระหว่างวัน เป็นต้น โดยส่วนตัวแล้วชอบกิจกรรมการอ่านผลตรวจสุขภาพมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพกัน และทำให้เราได้เข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้น ได้รู้ว่าแม้ร่างกายภายนอกของเราดูปกติสมบูรณ์ดี แต่ภายในร่างกายอาจมีความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรเฝ้าระมัดระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด” นุสรา กล่าว

ด้านเกียรติศักดิ์ ไตรสุนทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม “Let’s Talk Health” เป็นประจำ กล่าวว่า “ด้วยตำแหน่งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นจุดรับเรื่องราวที่หลากหลายจากลูกค้า บางครั้งก็สร้างความเครียดให้กับคนในทีม จึงหาทางออกด้วยการกินกันเป็นประจำ และด้วยระบบการทำงานที่เป็นกะ ช่วงเวลาในการเข้างานและเลิกงานจึงแตกต่างคนออฟฟิศทั่วไป ก็เลยเป็นข้ออ้างให้ตัวเองไม่ออกกำลังกาย กิจกรรมที่ SCBLIFE จัดขึ้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราและทุกคนในทีมหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น จากที่ปกติเลิกงานแล้ว ทุกคนจะไปสังสรรค์บุปเฟ่ต์กันบ่อยและดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมกันทั้งเช้าและบ่าย ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชวนกันไปวิ่งและแอร์โรบิคที่สวนสาธารณะแทน และดื่มเฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งชมรมวิ่ง มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนเทคนิคการวิ่งที่ถูกวิธี และชวนกันไปวิ่งตามงานต่างๆ รวมถึงไปร่วมงานบุญและงานบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้จึงไม่เพียงแค่กระตุ้นให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจกันในทีมอีกด้วย”

เพราะพนักงานคือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กร สุขภาพของพนักงานจึงเป็นพื้นฐานขององค์กร ถ้าพนักงานสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคมภายนอก ด้วยความเชื่อที่ว่า “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง” บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและสุขภาพดีให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์และส่งต่อความสุขและสุขภาพดีไปสู่ลูกค้าและสังคมภายนอกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนสื่อสารองค์กร นฤมล เจียรานุราช, วรารักษ์ ลิมปิโรจนฤทธิ์
โทร. 02 257 9385, 099 324 6464
email: narumon@scblife.co.th; vararak@ scblife.co.th

Related contents:

You may also like...