พิธีเปิดงานวันสตรีไทย 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

ในการนี้ ทรงพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติยศสตรไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยด่เด่น 25 คน รวมทั้งชมนิทรรศการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายมาลัยข้อพระกร ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
จินตนา พงษ์ภักดี เอวิกานต์ บัวคง
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02-833-5061 โทร. 02-833-5078
อีเมล jintanap@impact.co.th อีเมล awikanb@impact.co.th

Related contents:

You may also like...