ศุภาลัย มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี ปีที่ 17

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร และนายอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2555 ภายใต้ “ โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี ” ซึ่งเป็นเงินกองทุนส่วนตัวที่ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมบุตรธิดาของพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มอีก 4 บริษัท คือ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด,บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด และบริษัท ศุภาลัย อิสาน จำกัด ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และเติบโตขึ้นพลเมืองดีของประเทศชาติในอนาคต สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

 บมจ.ศุภาลัย    PR SUPALAI pr.supalai@gmail.com

Related contents:

You may also like...