คณะฑูต 60 ประเทศ เยือนบุรีรัมย์

อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะฑูต ในโครงการนำเอกอัครราชฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะฑูต 60 ประเทศ

พร้อมการพาเยี่ยมชมอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน Flora Park พร้อมร่วมกิจกรรม workshop ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ถือเป็นเกียรติของประเทศไทย และชาวจังหวัดบุรีรัมย์


ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปิยะเนตร จิตรุ่งเรือง (หลิน)
Tel : 088-0117499
Email : Piyanate <piyanate@playlaploen.com>

Related contents:

You may also like...