เฉลิมฉลองวันเกิด มร.เรย์ คร็อค กับกิจกรรม Founder’s Day

มร.เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานบริษัท แมคไทย ร่วมกิจกรรม ‘Founder’s Day’ โดยให้พนักงานจากศูนย์สนับสนุนร้านแมคโดนัลด์ในประเทศไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ในแต่ละสาขา ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของ มร.เรย์ คร็อค ผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์ ร้านอาหาร บริการด่วนที่มีสาขามากกว่า 36,000 แห่งทั่วโลกในปัจจุบัน

ในภาพจากซ้ายไปขวา:
1. นายปราโมทย์ งามเกริกโชติ : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แมคไทย จำกัด
2. นางสาวสุคนธ์ ผาติชีพ : ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท แมคไทย จำกัด
3. นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร
4. มร. เฮสเตอร์ ชิว : ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด
5. นางสาวพรพรรณ มธุรพจนากุล : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด
6. นายเสาวยศ ด่านบรรพต : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แมคไทย จำกัด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)
โทร 02 696 4900 e-mail: prmcthai@th.mcd.com
ดริณ นันทารัตน์ (เจี๊ยบ) 098 284 1545
รมิดา โกมลบูรณ์ (ติ๊ก) 061 416 6945
ศิริวรรณ ชาวเรือหัก (อ้อย) 098 980 1106

 

Related contents:

You may also like...