ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะนักธุรกิจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และนักวิชาการผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 
สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู อีเมล publicrelations@truecorp.co.th
ชนกพิมพ์ สุริยจันทร์ โทร. 02-858-2774 / 081-859-5686 อีเมล chanokpim_sur@truecorp.co.th
ฐาปนี นันทวิสัย โทร. 02-254-1315 / 091-790-4519 อีเมล tapanee@ideaworkscommunications.com

 

Related contents:

You may also like...