KTC จัดกิจกรรม “ถอดรหัสไทยไปกับมิวเซียมสยาม”

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ถอดรหัสไทยไปกับมิวเซียมสยาม” นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยาจำนวน 40 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ “มิวเซียมสยาม” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อให้น้องๆ เยาวชนเข้าใจในพัฒนาการความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาสนใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผ่านแคมเปญ “Muse Pass Season 6: มันส์ยกแก๊งส์ (Fun Together)”

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 63 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และทีมงานจากมิวเซียมสยามให้การต้อนรับ

 

ออกข่าวในนาม : การสื่อสารการตลาดองค์กร / สื่อสารองค์กรสัมพันธ์ บมจ.บัตรกรุงไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม : กาญจน์ ขจรบุญ โทรศัพท์ 0-2828-5970
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732
นลิน เจริญศรี โทรศัพท์ 0-2828-5047
อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...