ผลสำรวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก ประจำปี 2561 ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มประเทศที่ไม่ไช่มุสลิม (Non-OIC)

ผลการสำรวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2018 (The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index หรือ GMTI 2018) ระบุว่า ประเทศไทยขยับขึ้นสองอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 16 ในการสำรวจทั้งสิ้น 130 ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศที่ไม่ไช่มุสลิม สืบเนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยที่พยายามเพิ่มจำนวนร้านอาหารฮาลาลและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

มาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงครองความเป็นประเทศยอดนิยมอันดับต้นๆ ของตลาดท่องเที่ยวของชาวมุสลิมที่มีมูลค่าถึงกว่า 6,900 ล้านล้านบาท (220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีประเทศคู่แข่งสำคัญหลายประเทศพยายามไล่ตามติด ทั้งนี้เป็นรายงานผลการสำรวจชั้นนำของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว

สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ของจุดหมายปลายทางสำหรับชาวมุสลิม และผลการสำรวจยังพบว่าประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ได้เข้ามาอยู่ใน 5 อันดับแรกของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้เริ่มทำการสำรวจเป็นต้นมา

ผลการสำรวจ GMIT 2018 ซึ่งสำรวจประเทศจุดหมายปลายทางทั้งสิ้น 130 ประเทศทั่วโลกทั้งประเทศมุสลิมและประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (OIC และ Non-OIC) ระบุว่า ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับ 1 ส่วนประเทศอินโดนีเซีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีจนก้าว ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลายประเทศในเอเชียมีการปรับอันดับดีขึ้นเป็นผลจากการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจชี้ว่าหลายประเทศยังไม่ได้นำสื่อดิจิตัลมาใช้มากเท่าที่ควร

ผลการสำรวจตามดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมโลกในปีนี้ ได้มีการประกาศผลสำรวจอย่างเป็นทางการไปแล้วที่ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้ชี้ให้เห็นว่าตลาดการท่องเที่ยวชาวมุสลิมยังคงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนอยู่ที่ 6,900 ล้านล้านบาท (220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี พ.ศ. 2563 และขยับขึ้นไปถึงกว่า 9,500 ล้านล้านบาท (300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี พ.ศ. 2569

ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจำนวนประมาณ 131 ล้านคนเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากจำนวน 121 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านคนทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2563 หรือร้อยละ 10 ของธุรกิจท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางมาเยือนถึง 3 ล้าน 6 แสนคน หรือเกือบร้อยละ 10 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีนั้น

“เราเริ่มเห็นผลจากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกลงทุนปรับปรุงและความทุ่มเทเพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวสำหรับชาวมุสลิมจนมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและการขยับอันดับ ตัวอย่างของประเทศที่ร่วมมือกันจนประสบความสำเร็จด้วยดีคือ ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งนำข้อมูลจากผลการสำรวจในปีที่ผ่านมามาใช้พัฒนาการท่องเที่ยวจนสามารถขยับเข้าใกล้อันดับต้นๆ ได้ดี” นายฟาไซ บาฮาร์ดีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CrescentRating และ HaralTrip กล่าว

“ในปีนี้เราได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการสำรวจให้สามารถสะท้อนถึงกลยุทธที่ประเทศจุดหมายปลายทางใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทำให้เห็นการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังได้เผยผลสำรวจ CrescentRating Growth & Innovation Model เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธที่จำเป็น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว” นายบาฮาดีนกล่าวเสริม

“ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลไทยอาทิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และการพัฒนามาตรฐาน QR Code ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น” นายโดนัล ออง ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด กล่าว “ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม (Non-OIC) จากนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

ประเทศจุดหมายปลายทางทั้ง 130 แห่ง จากผลการสำรวจ GMTI 2018 ได้รับการจัดอันดับโดยพิจารณาจากเกณฑ์วัด พร้อมด้วยตัวชี้วัดใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ ซึ่งรวมทั้ง CrescentRating Growth-Innovation Model เกณฑ์ชี้วัดที่ใช้ในปีนี้ประกอบด้วย การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของสาธารณูปโภค การสื่อสาร รวมถึงการที่แต่ละประเทศทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงให้คะแนนเกณฑ์ตัดสินต่างๆ จนได้คะแนนโดยรวม

10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) ได้แก่

อันดับ อันดับรวมทั้งหมดจากการสำรวจทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม ผลคะแนน
1 1 มาเลเซีย 80.6
2 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 72.8
2 2 อินโดนีเซีย 72.8
4 4 ตุรกี 69.1
5 5 ซาอุดิอาระเบีย 68.7
6 6 กาตาร์ 66.2
7 8 บาห์เรน 65.9
8 9 โอมาน 65.1
9 10 โมรอคโค 61.7
10 11 คูเวต 60.5

10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม (Non-OIC) ได้แก่

อันดับ อันดับรวมทั้งหมดจากการสำรวจทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม ผลคะแนน
1 6 สิงคโปร์ 66.2
2 16 ไทย 56.1
3 22 สหราชอาณาจักร 53.8
4 25 ญี่ปุ่น 51.4
5 27 ไต้หวัน 49.6
5 27 ฮ่องกง 49.6
7 32 อาฟริกาใต้ 47.7
8 35 เยอรมัน 45.7
9 36 ฝรั่งเศส 45.2
10 37 ออสเตรเลีย 44.7

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market-reports.html

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด
MasterCard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.Mastercard.com ) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านเครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทาง ทวิตเตอร์ที่ @MastercardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ สมัครที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau

เกี่ยวกับ CrescentRating Pte Ltd
บริษัท CrescentRating ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบฮาลาล มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบฮาลาล โดยผ่านการใช้โซลูชั่นที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวได้จริง โดยการท่องเที่ยวแบบฮาลาลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำข้อมุลเชิงลึกที่ได้รับจากการสำรวจที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลก บริการของบริษัท CrescentRating ยังรวมถึงการให้การรับรอง วิจัยและให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนา จัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวมุสลิม สนับสนุนข้อมูลที่สำคัญ และทำความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

Website: https://www.crescentrating.com Twitter: http://twitter.com/crescentrating LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crescentrating
ต้องการข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
เวเบอร์ แชนด์วิค โทรศัพท์ +662 343 6000
บรรยง หอมอบ อีเมล bhomoab@webershandwick.com ต่อ 183
รุ่งนภา ชาญวิเศษ อีเมล Rungnapa@webershandwick.com ต่อ 061

 

Related contents:

You may also like...