สถาบันอาหาร จัดใหญ่กิจกรรม “NFI OPEN HOUSE 2018”

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการ นายบัณฑิต เรืองตระกูล รองผู้อำนวยการ นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของสถาบันอาหาร ร่วมเปิดงาน “NFI OPEN HOUSE 2018” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เม.ย. 2561 ณ ที่ทำการสถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย และงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบันอาหาร พร้อมรับฟังการบรรยาย และการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : สุขกมล งามสม โทร. 089 484 9894

Related contents:

You may also like...