เคทีซี – มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์

นายวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ฝ่ายปฏิบัติการ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในการเปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าโครงการ KTC LEARN & EARN เพื่อเรียนรู้และปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมเคทีซีสมาร์ทออฟฟิศและหน่วยงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์ ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็ว ๆนี้

 

ออกข่าวในนาม : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732
ปรียาภรณ์ วีระคงสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2828-5404
อีเมล : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...