“เคทีซี”จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป “ปลูกผัก ปลูกใจ ให้พอเพียงกับเคทีซี” ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์ เขตวัฒนา

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกใจให้พอเพียงกับเคทีซี” ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนแจ่มจันทร์ จำนวน 40 คน โดยมีนาย ธนวิชญ์ ตาวังปา ผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

โดยเคทีซีร่วมกับศูนย์อบรม “สวนผักบ้านคุณตา” นำทีมวิทยากรโดยนายคมสัน หุตะแพทย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษในภาคทฤษฎีและลงมือปฎิบัติกับการสร้างสถานี “ผักสลัดออร์แกนิค” และ “ผักสวนครัวรั้วกินได้” นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงในการทำฟาร์มผักออร์แกนิคจากนาย บุญชะนะ เอกวานิช เจ้าของธุรกิจฟาร์มผักสลัด “ซีเคร็ท ฟาร์ม” และร้านสลัด “ฟาร์ม แฟคทอรี่” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนแจ่มจันทร์ ซอยเอกมัย 21 เขตวัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้

ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กร และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม: กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02 828 5057
ภารดี เทศรัตนวงศ์ โทรศัพท์ 02 828 5049
รัตนาวดี พรหมมาต โทรศัพท์ 02 828 5403
โทรสาร 02 828 5046
อีเมล : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...