เคทีซีจัดเวิร์คช็อปประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้กับนิสิต – นักศึกษาในโครงการ KTC LEARN & EARN

IMG_8910

เคทีซีจัดเวิร์คช็อปประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้กับนิสิต – นักศึกษาในโครงการ KTC LEARN & EARN

IMG_8846 IMG_8975

 

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท   บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายกฤตยศ กิจส่งเสริมธน หัวหน้าส่วนวางแผนกลยุทธ์สื่อ   ดิจิตัลมีเดีย บริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการจัดกิจกรรม “เรียนรู้อย่าง  ไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียงครั้งที่ 3” ให้กับนิสิต – นักศึกษาในโครงการ “KTC LEARN & EARN” กว่า   40 คน ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ และการเขียนคอนเทนท์ อย่างไรให้ได้รับความสนใจ” ณ “เคทีซี ป๊อป” อาคารสมัชชาวานิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Report by: ศศิธร ทุมพัฒน์/กองบรรณาธิการ

facebook.com/HiclassSociety

ออกข่าวในนาม   :           ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :      กัณฑรัตน์   เจิมจิตรผ่อง              โทรศัพท์ 0-2828-5057  

                                    สุชาดา       วีระสกุลรักษ์             โทรศัพท์ 0-2828-5732

ปรียาภรณ์   วีระคงสุวรรณ           โทรศัพท์ 0-2828-5404              

โทรสาร0-2828-5046    

อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...