บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล มอบปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิ่งการกุศล เกษมราษฎร์ซุปเปอร์ รัน ถวายเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฎิบัติธรรม

S__28352567

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล มอบปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิ่งการกุศล เกษมราษฎร์ซุปเปอร์ รันถวายเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฎิบัติธรรม 

ผศ.พ.ญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ร่วมด้วย นายกันตพร หาญพาณิชย์ , พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ และนางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรม มอบปัจจัยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม วิ่งการกุศลเกษมราษฎร์ ซูเปอร์รัน “Kasemrad Super Run” ถวายเพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารปฎิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์”  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อเร็วๆ นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-836-2146

 

Report by: ชลาลัย  ไพรวรรณ/กองบรรณาธิการ
facebook.com/HiclassSociety

Related contents:

You may also like...