บี.กริม เพาเวอร์ เคาะราคา IPO สุดท้ายที่ 16.00 บาท ต่อหุ้นได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกอย่างท่วมท้น โดยมีความต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 6.5 เท่า

IMG_1547

บี.กริม เพาเวอร์ เคาะราคา IPO สุดท้ายที่ 16.00 บาท ต่อหุ้นได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกอย่างท่วมท้น โดยมีความต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 6.5 เท่า

 IMG_1543

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เคาะราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ 16.00 บาทต่อหุ้น หลังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ และศักยภาพในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดับภูมิภาค

จากผลตอบรับดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งหมดจำนวน 65.1 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 716.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 11,470 ล้านบาท

นางปรียนาถ-สุนทรวาทะ_1

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าราคาขายสุดท้ายดังกล่าว ถือเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อคำนึงถึงคุณภาพของนักลงทุนสถาบันที่แสดงความสนใจจองซื้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสภาวการณ์ตลาดหลักทรัพย์ และเสถียรภาพของราคาหุ้นภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 “บี.กริม เพาเวอร์ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ บริษัทฯ จะมุ่งหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามกำหนดและเดินหน้าขยายธุรกิจโดยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ”

IMG_1417

สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ทำการจองซื้อเข้ามาที่ราคา 16.50 บาท ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้จองซื้อทุกคนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้คาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะเริ่มซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BGRIM” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bgrimmpower.com

 นางปรียนาถ-สุนทรวาทะ_2

B.Grimm Power sets final IPO price at Baht 16.00 per shareOverwhelming response from institutional‎ investors globally with more than 6.5 times oversubscription

 B.Grimm Power Public Company Limited (the “Company”) sets the final price for its initial public offering (“IPO”) at Baht 16.00 per share, following overwhelming response from institutional investors globally, reflecting investor confidence in the Company‎, its growth prospects and its strength in the regional power generation industry.

 As a result, the Company exercised the overallotment option ‎of 65.1 million shares in full to institutional investors. The total offering size is 716.9 million shares, raising total proceeds of Baht 11,470 million.

 Mrs. Preeyanart Soontornwata, President of B.Grimm Power PLC, revealed that the final IPO price is an optimal price, taking into account the quality of the institutional investors who participated in the bookbuilding, the majority of whom are leading Thai and global institutions, as well as market conditions and stability of after-market performance.

“B.Grimm Power would like to thank each and every investor ‎for their trust in the Company. We will move ahead to complete our power projects according to schedule and continue to expand our business by increasing the Group’s power generation capacity in Thailand and overseas.”

For general investors who subscribed to the shares at Baht 16.50, the underwriters will refund the difference to all subscribers in accordance with the Prospectus‎. The shares will be listed under the Power and Utility sector with ticker “BGRIM” and the first day trading is expected tol be on 19 July 2017. For further information, please visit www.bgrimmpower.com.

 Report by: ชลาลัย  ไพรวรรณ/กองบรรณาธิการ
facebook.com/HiclassSociety

 

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

# # # #

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

พิมพ์วัสสา มกรพงศ์ อีเมล์: pimvassa.m@bgrimmpower.com โทร. 08 7040 5566

โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก)  อีเมล์: eakkapop.panthurat@ogilvy.com โทร. 089-676-6234
ศราพร ฐิตะฐาน (แก้ม) อีเมล์: saraporn.thitatarn@ogilvy.com โทร. 081-806-3632

Related contents:

You may also like...