ปอร์เช่ ทุ่มงบพัฒนาจำนวนมหาศาลในประเทศอิสราเอล

INVT01

ปอร์เช่เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ใน Tel Aviv แหล่งรวมแนวคิดสร้างสรรค์และพันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจรายใหม่

 

ปอร์เช่ ทุ่มงบพัฒนาจำนวนมหาศาลในประเทศอิสราเอล

สตุ๊ทการ์ท/เทล อวีฟ. ปอร์เช่คือบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดมา: การเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม” ใหม่ล่าสุดในประเทศอิสราเอล คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน สำนักงานแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในกรุง เทล อวีฟ เมืองหลวงของประเทศอิสราเอล โดยปอร์เช่มีความตั้งใจใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี และอัจฉริยภาพในการพัฒนาต่างๆ ช่วงระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน ปอร์เช่ได้ลงทุนด้วยงบประมาณมหาศาลเพื่อร่วมทุนกับกิจการของ Magma และ Grove สำหรับการดำเนินงานตามแผนในขั้นตอนต่อไป คือการสนับสนุนธุรกิจ start-ups และ กองทุนต่างๆ

INVT

 “ประเทศอิสราเอล เป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานที่มีความโดดเด่นในแง่ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ วิศวกรรมศาสตร์ ที่นี่เต็มไปด้วยธุรกิจ start-ups อันน่าสนใจ มากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก ความปราดเปรื่องและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเติบโตควบคู่ไปกับทักษะความชำนาญที่แสดงให้เห็นจากบรรดาบุคลากรภายในของเรา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสรรสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานธุรกิจของเราตั้งแต่ระดับพื้นฐาน”, ข้างต้นคือความเห็นของ Lutz Meschke, รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้กำกับดูแลด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศของปอร์เช่ นอกจากนี้เขายังกล่าวเสริมถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในประเทศอิสราเอลซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเป็นจุดเริ่มต้นของกลวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Lutz-Meschke-01

Lutz-Meschke-02

 หลังจากบริษัท Magma Venture fund ได้ริเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้มีแนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นไปในทิศทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ artificial intelligence และ นวัตกรรมด้านยานยนต์ ผลจากการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ช่วยให้ธุรกิจ start-ups หลายต่อหลายรายประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น Waze เป็นต้น บริษัท Magma Venture เป็นหนึ่งในองค์กรหลักผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในประเทศอิสราเอล ภายใต้งบประมาณการดำเนินกิจการกว่า 600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในส่วนของ Grove Ventures เป็นบริษัทร่วมทุนทางธุรกิจที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2015, ภายใต้งบประมาณดำเนินกิจการกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นให้แก่ธุรกิจด้าน Internet of Things (IoT) เทคโนโลยี คลาวด์ และ ปัญญาประดิษฐ์

“นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน สิ่งที่ทุกคนต้องการคือแนวทางพัฒนาที่เป็นระบบระเบียบ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา: มันคือเส้นขนานของความปรารถนาและความเป็นตัวตน สำหรับเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับแรงกระตุ้นที่มาจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เห็นได้จากการที่เราร่วมแรงร่วมใจทำงานกับธุรกิจ start-ups ต่างๆนั่นเอง, เรายังคงเฟ้นหาแนวร่วมทางธุรกิจ รวมทั้งแหล่งรวมของสถาบันทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อจับมือเป็นพันธมิตรและร่วมลงทุนในส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเราต่อไป”, Meschke กล่าวทิ้งท้าย ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดของกิจกรรมข้างต้นคือการทุ่มงบประมาณของศูนย์วิจัยและพัฒนา Porsche Digital GmbH ในการทำงานกับธุรกิจ start-up เช่น Evopark, และยังรวมไปถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการอย่าง HHL Leipzig Graduate School of Management หรือแม้แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุนกับองค์กรด้านหลักทรัพย์อย่าง e.ventures

 

ในอดีตที่ผ่านมา ปอร์เช่ริเริ่มดำเนินโครงการที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิตอลเอาไว้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ Porsche Digital GmbH, ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน ปี 2016 โดยมี Thilo Koslowski ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัย ด้วยระยะเวลาสั่งสมความเชี่ยวชาญอันยาวนานตลอด 20 ปี ที่ Gartner ใน ซิลิคอน วัลเลย์ หน่วยงานย่อยของปอร์เช่แห่งนี้จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลงานด้านการพัฒนา การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ โครงข่ายธุรกิจและกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอล นอกจากนี้ Porsche Digital, Inc., คืออีกหนึ่งหน่วยงานย่อยของ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG และมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ Porsche Digital GmbH, ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดสาขาใหม่ที่     ซานตา คลารา แคลิฟอเนียร์ เป็นที่เรียบร้อย บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำจากประเทศเยอรมนีแห่งนี้ยังได้เปิดดำเนินการศูนย์ค้นคว้าวิจัย Porsche Digital Lab ในกรุงเบอร์ลิน เมื่อเดือน กันยายน ปี 2016 อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทดลองและทดสอบเพื่อหาแนวทางให้แก่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทุกๆ การลงทุน ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานตั้งอยู่บนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดกรรมวิธีการปฎิบัติงานที่ทันสมัย และสร้างสรรค์ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ทั้งหมดมีส่วนสำคัญในการเสริมแรงผลักดันจากภายในองค์กรของปอร์เช่ ให้พัฒนาไปข้างหน้าพร้อมๆ กับการเติบโตของนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

สามารถรับชมภาพประกอบเนื้อหาข่าวได้ที่ Porsche Newsroom (www.newsroom.porsche.com) และฐานข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนที่ Porsche press database (www.presse.porsche.de)

 

เกี่ยวกับ AAS Auto Service

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าปอร์เช่ทุกท่าน ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการทดสอบระดับเหรียญทอง (ZPT3 Gold Theory Test & Recertification) ถึง 12 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดของศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด 13 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการให้บริการหลังการขาย โดย เอเอเอส ทุ่มงบการอบรมวิศวกรของเราให้มีคุณภาพสูงสุดตามนโยบายหลักของบริษัทที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ AAS Looking after YOU and your CAR” เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า AAS The Name you can Trust ซึ่งพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นแล้วตลอดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 30 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Porsche Centre Bangkok ถ.วิภาวดีรังสิต โทร. 02-522-6655

Porsche Centre Pattanakarn ถ.พัฒนาการ โทร. 02-369-1111

Porsche City Showroom Siam Paragon ชั้น 2 โทร. 02-610-9911

 

Innovation office in Tel Aviv for collaboration with start-ups and venture capital funds


Porsche invests eight-figure sum in Israel


Stuttgart/Tel Aviv. Porsche is a company that draws on innovation: And now it is establishing an “innovation office” in Israel. By setting up the office in Tel Aviv, the German sports car manufacturer intends to guarantee access to technology trends and talent. As the first step, Porsche has invested an eight-figure sum in the Magma and Grove venture capital funds. Further investments in start-ups and funds are planned.

“Israel is a key market for IT experts and engineers. It has more start-ups per capita than any other country in the world. This talent and technological know-how coupled with the great expertise offered by our employees creates the ideal breeding ground for future business models”, says Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and     Member of the Executive Board for Finance and IT at Porsche. He adds that close collaboration with Israeli experts is necessary so that the company can quickly assess new technologies, develop good relationships and pilot appropriate solutions.

The Magma Venture fund invests since 1999 and is currently focused on artificial intelligence and automotive. With investments in numerous successful start-ups like Waze, Magma Venture is one of the major venture capital funds in Israel and has 600 million US dollars under management. Established in 2015, Grove Ventures is a venture capital     company with a volume of 100 million US dollars. Its primary early stage investment areas are the Internet of Things (IoT), Cloud Technologies and Artificial Intelligence.

“Innovations have to come from somewhere. They need to be developed systematically, which is why we are starting to open up: It is both desirable and essential for us to welcome inspiration from other industries. That’s why we are working together with start-ups, but also establishing partnerships with other companies and the scientific community as well as investing in funds that are relevant to our sector”, says Meschke. Examples of this approach include the investment that Porsche Digital GmbH has made in the start-up Evopark, as well as the collaboration with the HHL Leipzig Graduate School of Management or the involvement in the venture capital firm e.ventures.

 

In the past year, Porsche launched several major projects to promote digital transformation. They include Porsche Digital GmbH, which was founded in June 2016. Headed by Thilo Koslowski, who spent 20 years at Gartner in Silicon Valley, this Porsche subsidiary identifies and develops digital customer experiences, products, business areas and processes. Porsche Digital, Inc., a subsidiary of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG and affiliated company of Porsche Digital GmbH, recently opened a site at Santa Clara in California. The German sports car manufacturer has also been operating the Porsche Digital Lab in Berlin since September 2016. Its purpose is to identify and test innovative information technology solutions.

Each of these investments is based on a process of digital transformation within the company itself, which aims to modernise workplaces and organise processes more efficiently. Work is also being done inside Porsche to drive forward a cross-departmental innovation management system, as well as a systematic process of gathering and promoting ideas.

Images in the Porsche Newsroom (www.newsroom.porsche.com) and in the Porsche press database (www.presse.porsche.de).
About AAS Auto Service

AAS Auto Service (AAS), the sole authorized importer and distributor of Porsche cars in Thailand, is an excellent service centre along with experienced engineers trained by
Porsche Germany and quality guaranteed by Porsche Service Excellence Award. 12 of our engineers also qualified from ZPT3 Gold Theory Test & Recertification, in which AAS         contains the highest number of qualified engineers among 13 countries of Porsche Asia Pacific. Over 30 years, AAS continued to practice the company policy “AAS Looking After You and Your Car”, in order to achieve our mission of “AAS The Name you can Trust”.

 

More information please contact

AAS Auto Service Co., Ltd. 02-522-6655 ext. 101-103 or visit us at www.porsche.co.th

Porsche Centre Bangkok Vibhavadi Rangsit Rd. Tel. 02-522-6655

Porsche Centre Pattanakarn Tel. 02-369-1111

Porsche City Showroom Siam Paragon FL. 2 Tel. 02-610-9911

 

Report by: ศศิธร ทุมพัฒน์/กองบรรณาธิการ

facebook.com/HiclassSociety

 

Porsche PR Thailand

Public Relations and Media

Witool Petabundhu (Jent)

Phone: +662 522 6655 ext. 448

E-Mail: porschepr@porsche.co.th

Porsche PR Thailand

Public Relations and Media
วิฑูรย์ เปฏพันธุ์ (เจ้น)
Phone: +662 522 6655 ext. 448
e-mail: porschepr@porsche.co.th

Related contents:

You may also like...