โรคทางกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

เอาชนะโรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ รู้จักโรค รู้วิธีฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และควบคุมอาการอย่างถูกวิธี

โรคและภาวะต่างๆ ของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ทุกโรค รวมไปถึงการป้องกัน การดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคนั้นๆ ทั้งแต่ละโรคยังมีการให้รายละเอียดชัดเจนทั้งที่มาของโรค การเกิดโรค การดูการรักษาด้วยตัวเอง การพบแพทย์ และการดูแลตัวเองหลังจากรักษาโรคหายดีแล้ว

โดยแบ่งเป็นโรคของกล้ามเนื้อ อาทิ โรคกล้ามเนื้อเป็นตะคริว โรคกล้ามเนื้อฉีก โรคกล้ามเนื้อลีบ อาการปวดกล้ามเนื้อ โรคมะเร็งกล้ามเนื้อ โรคและภาวะต่างๆ ของกระดูก อาทิ วิธีดูแลกระดูกให้แข็งแรง กระดูกหัก กระดูกร้าวจากการใช้งานมาก การดูแลตนเองเมื่อใส่เฝือก โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกบางและภาวะกระดูกพรุน โรคของข้อ อาทิ โรคข้อเสื่อม โรคเกาต์ โรคข้อไหล่หลุด ข้อเท้าแพลง อาการปวดข้อ โรคของถุงลดเสียดสี อาการและภาวะอื่นๆ อาทิ อาการนิ้วล็อก อาการปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดสะโพก ปวดเข่า รวมถึงวิธีการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน และความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ทั้งเรื่องของการป้องกัน รับมือ การดูแลรักษาทั้งจากแพทย์และการดูแลตัวเอง อย่างครอบคลุมภายในเล่มเดียว

 

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

ประเภท : สุขภาพ/ความงาม/คุณภาพชีวิต

 

 

Related contents:

You may also like...