“เคทีซี” จัดกิจกรรม “K9 สี่ขาอาสาเพื่อชาติ”เจาะลึกบทบาทและภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่สี่ขาและตำรวจคู่ใจ

k9สี่ขาอาสาเพื่อชาติ-(3)

“เคทีซี” จัดกิจกรรม K9 สี่ขาอาสาเพื่อชาติ”เจาะลึกบทบาทและภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่สี่ขาและตำรวจคู่ใจ

 

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม K9 สี่ขาอาสาเพื่อชาติ” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และความคิดไปสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เคทีซีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการฝึกฝน และภารกิจที่สุนัขตำรวจได้ทุ่มเท เพื่อประเทศชาติ โดยได้รับความร่วมมือจาก กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ นำทีมโดย พันตำรวจโท บรรณพงศ์ เก่งเรียน สารวัตรกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 สายงาน นั้นก็คือ งานสายตรวจ งานตรวจพิสูจน์ และ งานตรวจพิสูจน์ปฏิบัติราชการฝึกอบรมสุนัข มาเล่าประสบการณ์ และรายละเอียดของการปฏิบัติภารกิจจริง พร้อมสาธิตขั้นตอนการฝึกสุนัขตำรวจตามประเภทสายงานต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (ที่ทำการทุ่งสองห้อง) เมื่อเร็วๆ นี้

k9สี่ขาอาสาเพื่อชาติ-(14)

 

ข้อมูลสำหรับกองบรรณาธิการ:

กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ได้ก่อตั้งขี้นเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2497 โดยรับผิดชอบการจัดสุนัขและม้าตำรวจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แทนพระองค์ และจัดสายตรวจตำรวจม้าเป็นกองเกียรติยศในงานพิธีสำคัญต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกำลังชุดสุนัขตำรวจออกปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและงานที่ได้รับมอบหมาย

 

ขณะนี้มีจำนวนสุนัขตำรวจในรับผิดชอบทั้งหมด 46 ตัวประกอบด้วย สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีพเวอร์ สายพันธุ์เยอรมันเซพเพิด และ สายพันธุ์มาลีนอย โดยแยกปฏิบัติเป็น 2 สายงานคือ งานสายตรวจ/อารักขา และ งานตรวจพิสูจน์ โดยมี 5 ภารกิจหลักในความรับผิดชอบ คือสุนัขค้นหาติดตามคนร้าย สุนัขค้นหายาเสพติด สุนัขค้นหาวัตถุระเบิด สุนัขตรวจพิสูจน์กลิ่น และ สุนัขกู้ภัย

 

จากสถิติการดำเนินงานในปี 2559 สุนัขตำรวจจาก 2 สายงาน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น 4,179 โดยแบ่งเป็น งานสายตรวจ/อารักขา จำนวน 2,445 งาน อาทิ งานตรวจถวายอารักขาฯ โดยรอบเขตพระราชฐาน สวนจิตรลดารโหฐาน งานสะกดรอยติดตามคนร้าย และงานตรวจพิสูจน์ จำนวน 1,734 งาน อาทิ งานสืบหาวัตถุระเบิด งานสืบค้นยาเสพติด และ งานพิสูจน์กลิ่นของกลาง เป็นเครื่องยืนยันถึงขีดความสามารถของสุนัขตำรวจ ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับคำสั่งจากตำรวจคู่ใจ และมุ่งมั่นในในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติทุกสถานการณ์

k9สี่ขาอาสาเพื่อชาติ-(14)

“KTC” organizes “K9 Four Legged Devotion for the Nation”, delving into the important roles and missions associated with police dogs and their police trainers.

 

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited organized an event, “K9 Four Legged Devotion for the Nation”. KTC acknowledges the fundamental importance of “Knowledge Sharing” and the act of constantly spreading ideas to the society in various forms. KTC, in collaboration with the K-9 Mounted Police Division, led by Police Lieutenant Colonel Banapong Kengrian (Chief Inspector of the K-9 Mounted Police Division), had organized the event to spread knowledge and understanding in regards to training practices and missions police dogs had undertaken with devotion for the country. Furthermore, with the aid of police officers from 3 major fields: investigation, explosives identification, and government services, they shared their experiences and details during real life missions and demonstrated dog police training steps according to their respective duties in the event. The event took place at the K-9 Mounted Police Division (Thung Song Hong) recently.

 

Information for editorial staff:

The Mounted Police Subdivision was established on March 4th 1956 to arrange canine and horses to ensure the security of His Majesty the King and Queen, the Prince, the Princess, members of the royal family and the King’s representative. Other responsibilities include the organization of horse honor guard parades in important ceremonies and events, and the organization of police dogs for crime prevention and suppression in Metropolitan Police Bureau areas and in assigned tasks.

 

Currently there are 46 operating canines, comprising of Labrador Retrievers, German Shepherds and Belgian Malinois. Canines are separated into two main tasks: investigation/protection and explosives identification. There are 5 main responsibilities: identification of criminals, drugs and explosives, scent tracker and rescue service.

According to operating statistics, in 2016 police dogs from 2 fields had undertaken 4,179 tasks; 2,445 investigations/protection tasks which includes inspection around the Court, Chitralada Villa Royal Residences, and criminal tracking; 1,734 identification tasks which includes explosives, drugs identification and identification of properties in dispute. These tasks testify the abilities of police dogs as workers that work efficiently, eager to accept ord

 

Report by: ศศิธร ทุมพัฒน์/กองบรรณาธิการ

facebook.com/HiclassSociety

For more information: Public and Corporate Affairs Department Krungthai Card Public Company Limited

Kandtharat            Chermchitphong Tel.  02 828 5057

Paradee                Thesratanavong  Tel.  02 828 5049

Tapanee                Tila                        Tel.  02 828 5402
                                                Fax. 02 828 5046 

                E-mail: ktc_pr@ktc.co.th           

 

ออกข่าวในนาม : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       

รายละเอียดเพิ่มเติม :      กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง    โทรศัพท์            0-2828-5057

                                    ภารดี  เทศรัตนวงศ์         โทรศัพท์            0-2828-5049

                                    ตปนีย์ ติลา                    โทรศัพท์            0-2828-5402

โทรสาร              0-2828-5046   

อีเมล                 ktc_pr@ktc.co.th

 

Related contents:

You may also like...