ยูพีเอสแต่งตั้งมาร์ค เวล เป็นประธานฝ่ายการสร้างความเติบโต และตลาดเศรษฐกิจใหม่

ยูพีเอสแต่งตั้งมาร์ค เวล เป็นประธานฝ่ายการสร้างความเติบโตและตลาดเศรษฐกิจใหม่ โดยเวลและทีมงานจะมีบทบาทในการส่งเสริมและขยายตลาดและศักยภาพระดับโลกของยูพีเอสเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจใหม่และตลาดกำลังพัฒนาทั่วโลก เวลมารับตำแหน่งต่อจากเดเรค วู้ดเวิร์ด ซึ่งเกษียณไปหลังจากร่วมงานกับยูพีเอสมาเป็นเวลา 32 ปี

จิม บาร์เบอร์ ประธาน ยูพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “มาร์คคือผู้เพียบพร้อมด้วยความเข้าใจเชิงลึก ประสบการณ์ และการบริหารงานในตลาดทั่วโลก ซึ่งจะช่วยผลักดันยูพีเอสสู่ก้าวต่อไปในการขยายธุรกิจ เรายังคงขยายและเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และศูนย์ปฏิบัติการในนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ”
“จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ตลาดเศรษฐกิจใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับ 4.2% ในปี 2560 นี้ ขณะที่ประมาณการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 2.9% เท่านั้น ในการเชื่อมโยงลูกค้ากับโอกาสทางธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราเชื่อมั่นว่ามาร์คจะนำเอาศักยภาพในระดับโลกของยูพีเอสมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

เวลเริ่มงานกับยูพีเอสในปี 2531 ที่ลอนดอน และดูแลสายงานด้านการเงินและบัญชีทั้งในสหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี เยอรมนี เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา เวลเป็นผู้พัฒนากลยุทธ์การเติบโตในตลาดทั่วยุโรปของยูพีเอส

เพียบพร้อมด้วยความเข้าใจเชิงลึก ประสบการณ์ และการบริหารงานในตลาดทั่วโลก ซึ่งจะช่วยผลักดันยูพีเอสสู่ก้าวต่อไปในการขยายธุรกิจ เรายังคงขยายและเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และศูนย์ปฏิบัติการในนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ”

“จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ตลาดเศรษฐกิจใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับ 4.2% ในปี 2560 นี้ ขณะที่ประมาณการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 2.9% เท่านั้น ในการเชื่อมโยงลูกค้ากับโอกาสทางธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราเชื่อมั่นว่ามาร์คจะนำเอาศักยภาพในระดับโลกของยูพีเอสมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

เวลเริ่มงานกับยูพีเอสในปี 2531 ที่ลอนดอน และดูแลสายงานด้านการเงินและบัญชีทั้งในสหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี เยอรมนี เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา เวลเป็นผู้พัฒนากลยุทธ์การเติบโตในตลาดทั่วยุโรปของยูพีเอส และเคยดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมทางการเงินองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของธุรกิจต่างประเทศของยูพีเอส

“ผมจะมุ่งให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือให้ลูกค้ายูพีเอสสามารถเชื่อมโยงกับตลาดเศรษฐกิจใหม่ทั่วโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ทีมีการพัฒนาระเบียงการค้าใหม่ ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่กำลังเปิดกว้าง ซึ่งที่ยูพีเอส ผมได้รับแรงสนับสนุนอย่างสูงจากพลังและแรงผลักดันของยูพีเอสในการช่วยให้ทั้งลูกค้าและประเทศต่าง ๆได้เข้าถึงศักยภาพในการเติบโตในตลาดเศรษฐกิจใหม่” เวลกล่าว

 
เกี่ยวกับยูพีเอส
ยูพีเอส เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และคอนเทนเนอร์ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ ups.com และบล็อกขององค์กรที่ longitudes.ups.com หากต้องการรับข่าวสารจากยูพีเอส โปรดเข้าไปที่ pressroom.ups.com/RSS หรือที่ @UPS_News
เคท เพียนก้า ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด โทร 66 2728 9091
อีเมล kpientka@ups.com
นิชา สมหวัง โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ โทร 66 2205 6609
อีเมล์ nisha.somwang@ogilvy.com

 

Related contents:

You may also like...