คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบเงินเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (ที่ 4 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน มูลนิธิปวโรฬารวิทยา มูลนิธิลี-โฮ และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงิน 2,600,000 บาท โดยมีอาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (ที่ 5 จากขวา) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ประจำปี 2558 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้จากวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์
ณัฐจลา (ณัฐ) 092-659-0514 / นินรัตน์ (โชย) 081-932-2704 / เอกภพ (เอก) 089-676-6234

Related contents:

You may also like...