เคทีซีจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากผู้ถวายงานใกล้ชิด สู่คมความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สืบสานคำสอนพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายชุติเดช ชยุติ (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ จัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากผู้ถวายงานใกล้ชิด สู่คมความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สืบสานคำสอนพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ (ที่ 7 จากซ้าย) และว่าที่ร้อยโทดร.ดิลก ศิริวัลลภ (ที่ 8 จากซ้าย) “ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์” ผู้ถวายงานแด่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มานานกว่า 40 ปี ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาในโครงการ Learn & Earn @ KTC เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมใหญ่เคทีซี อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 พร้อมทั้งถ่ายทอดสดกิจกรรมไปยังห้องประชุมเคทีซีที่อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และเฟซบุ๊ค ไลฟ์ (Facebook Live) ผ่านเพจ KTC CSR Club ที่ www.facebook.com/KTC-CSR-Club ให้กับประชาชนที่สนใจได้รับชมพร้อมกัน เพื่อร่วมกันนำคำสอนที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่าน สืบสานปณิธานการเป็นคนดีมีคุณธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายความดีเป็นพระราชกุศล

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732
โทรสาร 0-2828-5046 อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...